ORLEN Tour de Pologne Amatorów 2023, photo Piotr Łabaziewicz